Меню ☰
„Млад екскурзовод“

Един проект на фондация „Детето и фолклора, подкрепен от програма „Европа“ 2021 и 2022 на Столична община и апробиран като иновативен модел за неформално образование в история, култура и представяне на културно-исторически забележителности от юноши и младежи.

Партньори на фондацията са: Столичен район „Красно село“, 19 СУ „Елин Пелин“ и Асоциацията на екскурзоводите в България /АЕБ/

ФОНДАЦИЯ „ДЕТЕТО И ФОЛКЛОРА“ Столична Община
19 СУ Община Асоциацията на екскурзоводите в България

Проектът „МЛАД ЕКСКУРЗОВОД / Откриватели и разказвачи на истории. Моята София/“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2022 на Столична община. Партньори на фондация „Детето и фолклора“ са Район „Красно село“, 19 СУ „Елин Пелин“ и Асоциацията на екскурзоводите в България.